Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
5/2017

Oprava základu dane

Ing. Monika Ziškayová

Opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku upravuje § 25 ods. 1 až 3 a ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“).

Právo na odpočítanie dane

Wolters Kluwer

V tomto čísle časopisu prinášame rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci práva na odpočítania dane z pridanej hodnoty. Uvedený rozsudok bol uverejnený v časopise Dane v súdnej praxi č. 1/2017, v ktoro...

Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa dane

Ing. Soňa Ugróczy

Spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike dosiahla obrat pre povinnú registráciu DPH, svoje registračné povinnosti si splnila riadne a včas a od 1. apríla 2017 ju správca dane zaregistroval za pl...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už piate tohtoročné číslo obsahuje zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o znížení základu dane pre daň z pridanej hodnoty. Autorka článku vysvetľuje danú problematiku aj na konkrétnom prípade, ktorý riešil Súdny dvor Európskej únie. Článok je doplnený príkladmi.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje dva zaujímavé články. Prvý z nich je rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Druhý článok sa venuje problematike opravy základu dne pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme rozsudok Súdneho dvora Európskej únie o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z faktúry vystavenej s DPH, hoci išlo o dodanie tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky čitateľov.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.