Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
5/2013

Daň z nehnuteľností v otázkach a odpovediach

Irena Bubeníková

Výber najčastejšie sa vyskytujúcich prípadov z praxe a ich praktické odborné riešenia.

Zásoby v podvojnom účtovníctve – účtovanie úbytku zásob

Ing. Eva Gášpárová Zo seriálu: Zásoby v podvojnom účtovníctve

Úbytok zásob pri vyskladňovaní je účtovaný v rovnakej cene, v akej sú zásoby oceňované na sklade. Vyskladnenie zásob môže byť z dôvodu predaja, použitia vo výrobe alebo inej konečnej spotrebe, vyra...

Účtovné aspekty finančného prenájmu (lízingu) v podvojnom účtovníctve

Ing. Martina Mateášová, PhD. Zo seriálu: Zásoby v podvojnom účtovníctve

Finančný prenájom predstavuje nájomný vzťah medzi prenajímateľom (lízingová spoločnosť, majiteľ) a nájomcom (obstarávateľom, používateľom) založený na oddelení právneho a ekonomického vlastníctva p...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.