Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - Január 2021

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyh...

Pracovná pohotovosť a nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Jana Mikušová

V praxi sa často stretávame s otázkou, čo v prípade, ak zamestnávateľ nariadi zamestnancovi pracovnú pohotovosť, ktorá pripadne na čas nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. Možno zamestnancovi skrátiť nepretržitý denný a týždenný odpočinok...

Podať či nepodať dodatočné daňové priznanie? Kedy daňovníkovi vzniká povinnosť podať dodatočné daňové priznanie?

Kategória: Články Autor/i: Ing. Soňa Ugróczy Zdroj: sféra, a. s.

Lehota na podanie dodatočného daňového priznania je uvedená v § 16 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Ak daň má byť vyššia ako je uvedená v podanom daňovom priznaní, j...

Má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť dopravu z pracoviska pozitívne testovanému zamestnancovi na koronavírus?

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD.

Aktuálne obdobie prebiehajúcich testovaní zamestnancov u veľkých zamestnávateľov na prítomnosť koronavírusu vyvoláva popri viacerých právnych problémoch, ktoré už boli opakovane pertraktované, aj pomerne jednoduché a praktické otázky súvisiace s o...

Vnútorné predpisy zamestnávateľa všeobecne

Kategória: Články Autor/i: Ing. Pavol Farárik Zdroj: Pracovné právo

Obvyklou súčasťou praxe zamestnávateľov je vydávanie vnútorných dokumentov. Sú veľmi rôznorodé a majú rôznu povahu. Medzi významné patria tie, ktoré majú normatívnu povahu. Najmä nimi sa zaoberá tento článok.  Zamestnávatelia sa bez nich v rámci o...

Musí zamestnávateľ vystavovať potvrdenia zamestnancom, ktorí porušia zákaz vychádzania z dôvodu výkonu práce na pracovisku?

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Hoci sa pracovnoprávny inštitút home office alebo ako ho pozná a upravuje § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v podobe „domácej práce“ a „telepráce“ stal v kalendárnom roku 2020 v mnohých prípadoch ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

eKasy čaká výmena autentifikačných údajov

FR SR FR SR

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nemali zabudnúť na výmenu autentifikačných údajov (AU). Postupne dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.