Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Október 2020

Určenie denného vymeriavacieho základu pre určenie výšky nároku na dávku

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Postupovala Sociálna poisťovňa pri výpočte denného vymeriavacieho základu (DVZ) pri výpočte nároku na PN správne, ak pri výpočte použila predpokladaný DVZ? Matka bola na svojej prvej rodičovskej dovolenke (predtým niekoľko rokov pracovala), ktorá ...

Ako posúdiť neúčasť zamestnanca na celoplošnom testovaní z hľadiska Zákonníka práce

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Je takmer signifikantným príznakom každej vypätej spoločenskej situácie, že sa pravidelne objavia rôzne právne názory, akým spôsobom majú postupovať zamestnanci alebo zamestnávatelia pri absencii zodpovedajúcej právnej úpravy. Toto pravidlo sa len...

Ako môže pôvodca odpadu využiť spätný zber odpadu

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Balková Zdroj: Otázky a odpovede

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) máme ako pôvodca odpadu povinnosť minimálne 1-krát ročne odovzdať odpad, ktorý nám vznikol. Máme však na recepcii box na mal...

Riadky daňového priznania a oprava chýb minulých účtovných období

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Pri oprave chýb minulých účtovných období sa môže použiť účet 428 alebo 429. Účtovali sme nasledovne: nezúčtovaná faktúra za predaj tovaru 311 / 428, nezaúčtovaná zostatková cena pri predaji majetku 428 / 082, nezaúčtované úroky z úveru 428 / 461...

Sviatok ako odpracovaná doba na účely výkonu práce

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Pomerne častým aplikačným problémom, ktorý je spojený s odmeňovaním zamestnancov, je zohľadnenie sviatku v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý má byť zamestnancovi poskytnutá mzda.

Hromadné prepúšťanie

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Jana Sapáková , Mgr. Paulína Šlauková Zdroj: Pracovné právo

Hromadné prepúšťanie je pracovnoprávny inštitút upravený v  § 73 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"), pod ktorým rozumieme skončenie pracovného pomeru s viacerými zamestnancami spoločnosti. Ako spôsob sk...

Kríza, dočasná ochrana a reštrukturalizácia

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Jaroslav Havel , Mgr. Ondřej Majer Zdroj: HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Slovenská ekonomika zažíva v súvislosti s pandémiou koronavírusu bezprecedentný šok. Je zrejmé, že mnoho doteraz veľmi dobre riadených podnikov vyjde z krízy zaťažených väčšou či menšou mierou nových dlhov. Na aktuálnosti tak naberá téma dočasnej ...

Účtovanie tvorby a použitia kapitálového fondu z príspevkov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Monika Adamíková Zdroj: sféra, a. s.

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov (ďalej len „KFP“) je upravené v § 2 ods. 3, § 27a a 27b, § 59 ods. 6 Postupov účtovania pre podnikateľov („PUP“). Z týchto ustanovení vyplýva, že KFP sa účtuje na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, pričo...

Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2020 počas pandémie a po jej skončení

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Soňa Ugróczy Zdroj: sféra, a. s.

Ustanovenie § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), o platení preddavkov na daň z príjmo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.