Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2020 počas pandémie a po jej skončení

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Soňa Ugróczy Zdroj: sféra, a. s.

Ustanovenie § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), o platení preddavkov na daň z príjmov počas obdobia pandémie a po jej skončení,  bolo niekoľkokrát novelizované s konečným výsledkom, že daňovník nie je povinný doplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania.

Celkovo počas pandémie vznikli štyri kategórie platenia preddavkov na daň z príjmu:

  1. Neplatenie preddavkov na daň z príjmov - fyzickej osoby (§ 34 ZDP) a právnickej osoby ( 42 ZDP) splatných v období pandémie a to za mesiac/štvrťrok, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 % (prvýkrát - za mesiac máj 2020).
  2. Platenie preddavkov na daň z daňovej povinnosti za rok 2019: - daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do konca marca alebo neskôr a jeho daňová povinnosť za rok 2019 je nižšia ako v roku 2018; potom sa preddavky na daň sa z tejto platia z nižšej daňovej povinnosti (počnúc aprílom 2020), pričom správca dane vráti daňový preplatok (ak o to daňovník požiada).
  3. Platenie preddavkov na daň z daňovej povinnosti za rok 2018: - daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do konca marca alebo neskôr, pričom jeho daňová povinnosť za rok 2018 je nižšia ako v roku 2019, naďalej  platí preddavky na daň v nezmenenej výške.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).