Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Kríza, dočasná ochrana a reštrukturalizácia

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Jaroslav Havel , Mgr. Ondřej Majer Zdroj: HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Slovenská ekonomika zažíva v súvislosti s pandémiou koronavírusu bezprecedentný šok. Je zrejmé, že mnoho doteraz veľmi dobre riadených podnikov vyjde z krízy zaťažených väčšou či menšou mierou nových dlhov. Na aktuálnosti tak naberá téma dočasnej ochrany, či riešenia situácie reštrukturalizáciou a konkurzom. Tento článok sa zameriava na možnosti a riešenia, ktoré majú podniky v súčasnej situácii, ale aj na to, aké sú vyhliadky do budúcna z hľadiska insolvenčného práva.

Opatrenia, ktoré sa prijali na zamedzenie možnej nákazy, však mali zdrvujúci dopad na rad inak zdravých firiem v mnohých podnikateľských sektoroch. Hlavným problémom sa ukazuje nedostatok voľných peňažných prostriedkov na úhradu splatných záväzkov; v dôsledku výpadku tržieb je ohrozená výroba, či ďalšie činnosť inak fungujúcich podnikov. To z národohospodárskeho pohľadu môže viesť k sérii negatívnych javov, ako sú nárast nezamestnanosti, či celkový pokles ekonomiky.

V reakcii na krízovú situáciu sa stretávame s celým radom legislatívnych zmien a noviniek. Od začiatku vypuknutia pandémie bolo prijatých niekoľko zákonných mimoriadnych opatrení, či už vo finančnej oblasti alebo v oblasti justície, ktorých cieľom bolo zjemniť dopad prichádzajúcej ekonomickej krízy. Jedným z najvýznamnejších opatrení pre podnikateľov bola prijatá úprava dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi. Hlbšie a systémovejšie riešenie súčasnej krízy však sľubujú priniesť pripravovaný Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ako aj novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré by mali byť účinné začiatkom budúceho roka.

Ochrana managementu dlžníka

Snáď všetci podnikatelia sa aktuálne stretávajú so situáciou, kedy im obchodní partneri prestávajú platiť. Zvyšujú sa im tak záväzky po splatnosti a hrozí im špirála druhotnej platobnej neschopnosti. Hoci v Slovenskej republike nie je porušenie povinnosti podať návrh na konkurz trestným činom (ako je to napr. v susednom Nemecku), nepodanie návrhu na konkurzu včas je spojené s povinnosťou štatutárnych orgánov zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 12.500 EUR, ako aj so zodpovednosťou za škodu  voči ve

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.