Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2016

Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2016, bol zavedený tuzemský pren...

Zdaniteľné plnenie a vznik daňovej povinnosti – kúpená, ale nevyužitá letenka

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal 23. decembra 2015 rozsudok, ktorý za zaoberal zdaniteľným plnením a vznikom daňovej povinnosti v prípade kúpenej, ale nevyužitej letenky, a to rozsudok v spojených veciach C-250...

Dodávka tovaru s montážou a bez nej z hľadiska DPH

Ing. Marián Drozd

Sme platiteľmi dane z pridanej hodnoty na Slovensku a dostali sme objednávku od slovenského odberateľa (tiež platiteľa DPH) na strojné zariadenie, ktoré si od neho objednal nemecký odberateľ pod ne...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok zameraný na obce z hľadiska DPH. Autorka sa v článku venuje problematike registrácie obcí pre DPH, ako aj problematike stavebných prác. Článok je doplnený príkladmi.

Prenájom nebytových priestorov z hľadiska DPH je téma článku, ktorý nájdete v rubrike „Z praxe“. Autor v ňom vysvetľuje postup prenajímateľa, ktorý prenajíma nebytové priestory zdaniteľným a nezdaniteľným osobám. Druhým článkom v tejto rubrike je obchodovanie s webovými doménami z hľadiska DPH, v ktorom autor rieši nákupy domén zo zahraničia a predaj domén do zahraničia z pozície platiteľa DPH, ako aj neplatiteľa DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame článok venovaný rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa zaoberá témou zdaniteľného plnenia a vznikom daňovej povinnosti v prípade kúpenej, ale nevyužitej letenky. V tejto rubrike uverejňujeme aj prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ, ktoré boli vydané od 29. októbra 2015 a týkajú sa problematiky DPH.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.