Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Zuzana Šidlová

Počet článkov autora: 55


Prenájom nehnuteľnosti a dodanie súvisiacich tovarov a služieb z hľadiska DPH

Súdny dvor EÚ vydal 16. apríla 2015 rozsudok, ktorý sa zaoberal DPH posúdením prenájmu nehnuteľnosti poskytnutým spolu s dodaním elektrickej energie, tepla a vody, ako aj služby odvozu odpadu, a to rozsudok vo veci C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszka...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal v 2. štvrťroku 2020 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Existencia DPH prevádzkarne spoločnosti so sídlom v treťom štáte prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti usadenej v členskom štáte EÚ

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa existencie DPH prevádzkarne spoločnosti so sídlom v treťom štáte prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti usadenej v členskom štáte EÚ – C‑547/...

Nadobudnutie práva nakladať s tovarom ako vlastník pri reťazových obchodoch

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa nadobudnutia práva nakladať s tovarom ako vlastník pri reťazových obchodoch – C‑401/18 Herst s. r. o. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství.

Oslobodenie od DPH – poskytovanie zdravotnej starostlivosti cez telefón

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa oslobodenia od DPH v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti cez telefón – C‑48/19 X-GmbH proti Finanzamt Z.

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal v 1. štvrťroku 2020 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Podvodné konanie – požiadavka identifikácie a overenia registrácie dodávateľa

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa povinnosti identifikácie a overenia registrácie dodávateľa, ktorý sa zúčastnil na DPH podvode, vo väzbe na právo na odpočítanie DPH u kupujúceh...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal v 2. polroku 2019 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Vplyv podvodného konania na strane nadobúdateľa na uplatnenie oslobodenia od DPH

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa vplyvu podvodného konania na strane nadobúdateľa na uplatnenie oslobodenia od DPH pri vývoze tovaru – C‑653/18 Unitel sp. z o.o. proti Dyrektor...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.