Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Zuzana Šidlová

Počet článkov autora: 69


Prenájom nehnuteľnosti a dodanie súvisiacich tovarov a služieb z hľadiska DPH

Súdny dvor EÚ vydal 16. apríla 2015 rozsudok, ktorý sa zaoberal DPH posúdením prenájmu nehnuteľnosti poskytnutým spolu s dodaním elektrickej energie, tepla a vody, ako aj služby odvozu odpadu, a to rozsudok vo veci C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszka...

Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal k 30. júnu 2022 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Poskytnutie služieb za protihodnotu - plnenia týkajúce sa tovaru v záruke

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke, či sú plnenia týkajúce sa tovaru v záruke predmetom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) – C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipe...

Poskytnutie služby vs. sankcia – poplatok vyberaný v prípade porušenia všeobecných podmienok využívania parkovísk

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke, či je poplatok vyberaný v prípade porušenia všeobecných podmienok využívania parkovísk predmetom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) – C-90/20 Apcoa ...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty

Súdny dvor EÚ vydal v 2. polroku 2021 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Zamietnutie práva na odpočítanie DPH - reklamné služby, ktoré daňový úrad posúdil ako neprimerane nákladné, neúčelné a nevedúce k zvýšeniu obratu

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa zamietnutia práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) z reklamných služieb, ktoré daňový úrad posúdil ako neprimerane nákl...

Uplatnenie zníženej sadzby DPH – jedlá pripravené na okamžitú konzumáciu a jedlá, ktoré si zákazníci vezmú so sebou

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa uplatnenia zníženej sadzby DPH pri dodaní jedál, ktoré sú pripravené na okamžitú konzumáciu, a jedál, ktoré si zákazníci vezmú so sebou – C‑703...

Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z pridanej hodnoty

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.