Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Zuzana Šidlová

Počet článkov autora: 62


Prenájom nehnuteľnosti a dodanie súvisiacich tovarov a služieb z hľadiska DPH

Súdny dvor EÚ vydal 16. apríla 2015 rozsudok, ktorý sa zaoberal DPH posúdením prenájmu nehnuteľnosti poskytnutým spolu s dodaním elektrickej energie, tepla a vody, ako aj služby odvozu odpadu, a to rozsudok vo veci C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszka...

Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z pridanej hodnoty

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Poskytnutie služby za protihodnotu – využívanie služobných vozidiel zamestnancom na súkromné účely

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa uplatnenia DPH v prípade využívania služobných vozidiel zamestnancom na súkromné účely – C‑288/19 QM proti Finanzamt Saarbrücken.  

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal vo 4. štvrťroku 2020 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Oslobodenie od DPH služieb úzko súvisiacich so športom - pojem "neziskové organizácie"

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa oslobodenia od DPH služieb úzko súvisiacich so športom - C-488/18 Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen proti Golfclub Schloss Igling eV.

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal v 3. štvrťroku 2020 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal v 2. štvrťroku 2020 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.