Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Zuzana Šidlová

Počet článkov autora: 73


Možnosť uplatniť zjednodušenie pri trojstrannom obchode, ak faktúra vystavená sprostredkujúcim nadobúdateľom neobsahuje informáciu "prenesenie daňovej povinnosti"

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa možnosti uplatniť zjednodušenie pri trojstrannom obchode v prípade, že na faktúre vystavenej sprostredkujúcim nadobúdateľom chýba údaj „prenese...

Určenie miesta dodania služieb v prípade zapojenia príjemcu do podvodu s daňou z pridanej hodnoty

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa určenia miesta dodania služieb v prípade zapojenia príjemcu do podvodu s daňou z pridanej hodnoty (DPH) – C‑641/21 Climate Corporation Emission...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z pridanej hodnoty

Súdny dvor EÚ vydal v  2. polroku 2022 nasledujúce rozsudky k  predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky dane z  pridanej hodnoty (DPH):

Nesprávna kvalifikácia reťazového obchodu - miesto nadobudnutia tovaru

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa miesta nadobudnutia tovaru v prípade nesprávneho posúdenia reťazového obchodu – C-696/20 B. proti Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal k 30. júnu 2022 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Poskytnutie služieb za protihodnotu - plnenia týkajúce sa tovaru v záruke

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke, či sú plnenia týkajúce sa tovaru v záruke predmetom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) – C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipe...

Poskytnutie služby vs. sankcia – poplatok vyberaný v prípade porušenia všeobecných podmienok využívania parkovísk

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke, či je poplatok vyberaný v prípade porušenia všeobecných podmienok využívania parkovísk predmetom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) – C-90/20 Apcoa ...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty

Súdny dvor EÚ vydal v 2. polroku 2021 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Zamietnutie práva na odpočítanie DPH - reklamné služby, ktoré daňový úrad posúdil ako neprimerane nákladné, neúčelné a nevedúce k zvýšeniu obratu

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa zamietnutia práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) z reklamných služieb, ktoré daňový úrad posúdil ako neprimerane nákl...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály