Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2018

Kultúrne služby a uplatňovanie zákona o DPH

Ing. Anna Danková

Režimu DPH podliehajú v tuzemsku služby uskutočnené zdaniteľnou osobou v rámci podnikania za predpokladu, že miesto ich dodania je v SR. V príspevku poukazujeme na niektoré špecifické problémy pri ...

Poskytnutie služby vs. „predbežná transakcia“ uskutočnená pred dodaním tovaru

Ing. Zuzana Šidlová

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežným otázkam týkajúcim sa DPH posúdenia vydaných „kreditov“, ktoré sa môžu použiť na prihodenie v online aukciách – C-...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal v 3. štvrťroku 2018 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

vstúpili sme do posledného kvartálu roku 2018 a opäť k vám prichádzame s novým číslom časopisu DPH v praxi. Októbrové číslo obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o uplatňovaní DPH na služby autoservisu.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o špecifických problémoch pri uplatňovaní režimu DPH pri poskytovaní umeleckých a kultúrnych služieb. Článok je doplnený príkladmi z praxe. Ďalší článok v tejto rubrike je zameraný za tému odpočítania DPH v súvislosti s registráciou pre daň z pridanej hodnoty. V tomto čísle uverejňujeme jeho prvú časť.

V rubrike „Z Európskej únie“ nájdete prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ vydaných v 3. štvrťroku 2018, ako aj komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežným otázkam týkajúcim sa DPH posúdenia vydaných kreditov, ktoré sa môžu použiť na prihodenie v online aukciách.

Odpovede na vaše otázky nájdete v„Poradni“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.