Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2015

Najvýraznejšie zmeny novely zákona o DPH

Ing. Soňa Ugróczy

Dňa 1. októbra 2015 schválila Národná rada SR zákon č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zákona ...

Zamietnutie práva na odpočítanie DPH – dodanie tovaru subjektom, ktorý je považovaný za neexistujúci

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal 22. októbra 2015 rozsudok, ktorý za zaoberal zamietnutím práva na odpočítanie DPH v prípade, ak dodanie tovaru uskutočnil subjekt považovaný za neexistujúci, a to rozsudok vo ve...

Úrokové príjmy z dlhopisov, príjmy z predaja dlhopisov a ich zdanenie

Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť s. r. o. nakúpila v ČR dlhopis. Z dlhopisu jej budú vyplácane úrokové príjmy. Slovenská spoločnosť je daňovým nerezidentom v ČR, nemá stálu prevádzkareň a ani nepodniká. Predpo...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s predposledným tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok, v ktorom autorka rozoberá najvýraznejšie zmeny, ktoré priniesla novela zákona o DPH.

Prvý článok v rubrike „Z praxe“ je venovaný téme zdaňovania prepravných služieb tovaru. Článok je doplnený príkladmi. Ďalší článok v tejto rubrike sa zaoberá poskytovaním stavebných prác na území ČR slovenským subjektom z hľadiska DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok týkajúci sa zamietnutia práva na odpočítanie DPH v prípade, ak subjekt, ktorý tovar dodal, je považovaný za neexistujúci. V tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvor EÚ od 2. júla 2015.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.