Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2018

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k  31. decembru 2018

Ing. Ondrej Baláž

V súvislosti s účtovnou závierkou je treba dôsledne rozlišovať pojmy účtovná závierka a účtovná uzávierka.

Umelci a športovci v kontexte zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Ing. Miroslava Brnová

Pri riešení daňových otázok vznikajúcich pri medzinárodných daňových vzťahoch v súvislosti s daňou z príjmov je potrebné vychádzať nielen zo zákonov platných na území SR, a to najmä zo zákona č. 59...

Autorské honoráre z hľadiska daňových a odvodových povinností v roku 2018 (2. časť)

Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Zo seriálu: Autorské honoráre z hľadiska daňových a odvodových povinností v roku 2018

Pri zdanení autorských honorárov majú autori (SZČO) na výber z dvoch režimov zdanenia, a to zdanenie daňou vyberanou zrážkou pri vyplatení autorského honoráru alebo zdanenie prostredníctvom daňovéh...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.