Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2019

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
4/2019

Schvaľovanie a zverejňovanie účtovnej závierky v roku 2019

Ing. Ľudmila Novotná

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ustanovuje pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva individuálnu účtovnú závierku zostaviť, sc...

Započítanie daňovej licencie

Ing. Lucia Vanková

Daňová licencia je minimálna daň, ktorú právnická osoba platila v rokoch 2014 až 2017. Zdaňovacie obdobie roka 2017 bolo teda posledným rokom, v ktorom sa daňová licencia platila. V ďalších zdaňova...

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Základné zásady zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), najmä čl. 8 vo všeobecnosti má osobitný vzťah k zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím. Osoby ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.