Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
5/2012

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012

Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Zo seriálu: Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012

Nezdaniteľné časti základu dane ovplyvňujú výpočet daňovej povinnosti každej fyzickej osoby (FO). Významné zmeny v oblasti uplatňovania nezdaniteľných častí základu dane priniesol rok 2011. Počnúc ...

Nové pravidlá vyhotovovania faktúr podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

Ing. Zdenka Jablonková Zo seriálu: Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012

Všetky členské štáty Európskej únie vrátane Slovenskej republiky sú povinné prijať s účinnosťou od 1. januára 2013 vo svojich národných právnych predpisoch upravujúcich uplatňovanie dane z pridanej...

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2011

Ing. Jolana Strýčková Zo seriálu: Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012

Po prvýkrát v roku 2012 vzniká podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravot...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.