SERIÁL: Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012 (2. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 6/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Daňovník, ktorý je zároveň aj poberateľom dôchodku musí od roku 2011 pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka posudzovať, či mu vznikol nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. či dosiahol tzv. aktívne príjmy a až potom posudzuje, na akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka mu vznikol nárok v závislosti od dosiahnutého základu dane z aktívnych príjmov.

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Nezdaniteľné časti základu dane ovplyvňujú výpočet daňovej povinnosti každej fyzickej osoby (FO). Významné zmeny v oblasti uplatňovania nezdaniteľných častí základu dane priniesol rok 2011. Počnúc týmto rokom, nezdaniteľné časti základu dane už neznižujú vypočítaný celkový základ dane daňovníka (zistený z príjmov podľa § 5 až § 8 ZDP), ale iba základ dane vypočítaný z tzv. aktívnych príjmov (t. j. iba z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP). Od roku 2012 sa časť príjmov dosahovaných na základe autorského zákona presúva z aktívnych príjmov do príjmov pasívnych a v nadväznosti na uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane sa technicky upresňuje výpočet základu dane z príjmov FO.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť