Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012 (2. časť)

Daňovník, ktorý je zároveň aj poberateľom dôchodku musí od roku 2011 pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka posudzovať, či mu vznikol nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. či dosiahol tzv. ...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2012

Nezdaniteľné časti základu dane ovplyvňujú výpočet daňovej povinnosti každej fyzickej osoby (FO). Významné zmeny v oblasti uplatňovania nezdaniteľných častí základu dane priniesol rok 2011. Počnúc týmto rokom, nezdaniteľné časti základu dane už ne...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály