SERIÁL: Medzinárodné zdanenie príjmov z predaja (scudzenia) majetku

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Medzinárodné zdanenie príjmov z  predaja (scudzenia) majetku (2. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V prvej časti článku autorka teoreticky a v  praktických príkladoch vysvetlila zdaňovanie predaja majetku podľa Modelovej zmluvy v  prípade kapitálových ziskov a  načala tému zdaňovania príjmov z  predaja majetku, akým sú nehnuteľnosti, hnuteľné veci a cenné papiere na území Slovenskej republiky.

Medzinárodné zdanenie príjmov z predaja (scudzenia) majetku

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V praxi sa nezriedka môžeme stretnúť s predajom majetku zahraničnými vlastníkmi na území Slovenskej republiky alebo naopak slovenskými vlastníkmi, ktorí svoj majetok predávajú v zahraničí. Akým spôsobom je potrebné takýto príjem zdaňovať si uvedieme v nasledujúcom príspevku. Vzhľadom na skutočnosť, že ide predovšetkým o predaj nehnuteľností, hnuteľných vecí a cenných papierov bude príspevok zameraný na tieto oblasti.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť