Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Medzinárodné zdanenie príjmov z predaja (scudzenia) majetku

Medzinárodné zdanenie príjmov z  predaja (scudzenia) majetku (2. časť)

V prvej časti článku autorka teoreticky a v  praktických príkladoch vysvetlila zdaňovanie predaja majetku podľa Modelovej zmluvy v  prípade kapitálových ziskov a  načala tému zdaňovania príjmov z  predaja majetku, akým sú nehnuteľnosti, hnuteľné v...

Medzinárodné zdanenie príjmov z predaja (scudzenia) majetku

V praxi sa nezriedka môžeme stretnúť s predajom majetku zahraničnými vlastníkmi na území Slovenskej republiky alebo naopak slovenskými vlastníkmi, ktorí svoj majetok predávajú v zahraničí. Akým spôsobom je potrebné takýto príjem zdaňovať si uvedie...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály