Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Zahŕňanie pridružených podnikov a spoločných podnikov do konsolidovanej účtovnej závierky

Zahŕňanie pridružených podnikov a spoločných podnikov do konsolidovanej účtovnej závierky

Cieľom príspevku je prezentovať postupy (metódy) uplatňované pri zahŕňaní pridružených a spoločných podnikov do konsolidovanej účtovnej závierky.

Zahŕňanie pridružených podnikov a spoločných podnikov do konsolidovanej účtovnej závierky (2. časť)

V predchádzajúcej časti článku sme sa venovali zahŕňaniu pridružených podnikov do konsolidovanej účtovnej závierky, kde sme na príkladoch ilustrovali prvotné uplatnenie metódy vlastného imania v konsolidovanej účtovnej závierke. Druhá časť člán...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály