Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (7. časť)

Posledná časť príspevku k novele zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") sa venuje medzinárodnému zdaňovaniu a transferovému oceňovaniu.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (6. časť)

Ďalšia časť príspevku k novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa okrem iného venuje odpisovým skupinám pre automobily s batériovým a hybridným pohonom, zmene v posudzovaní výpožičky ale aj zmene spôsobu zdaň...

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (5. časť)

V predošlej časti sa autori okrem iného venovali viacnásobnému odpočtu výdavkov (nákladov), hybridnému finančnému nesúladu alebo odklonenej platbe stálej prevádzkarne. Pokračujú rozšírením pojmu „dividenda“ a iné.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (4. časť)

Článok pokračuje vysvetlením pravidiel na zamedzenie hybridným nesúladom podľa § 17i, § 21 ods. 2 písm. o), § 45 ods. 5 a Príloha č. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“).

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (3. časť)

Autori sa v článku venujú zmenám v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). V ďalšej časti prinášame pokračovanie.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (2. časť)

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Pokračovanie článku sa venuje ďalším z nich.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (1. časť)

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Väčšinu noviel vyvolali zmeny iných zákonov (napr. zákona o vysokých školách, Obchodného zákonníka a pod.) a preto majú úzko za...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály