Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - 2022

Slovenskú firmu chceli zneužiť na neoprávnenú daňovú výhodu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Medzinárodná spolupráca medzi daňovými správami v rámci preverovania transakcií v členských štátoch EÚ prináša výsledky. Dôkazom toho je prípad slovenského daňového subjektu, ktorého obchodné meno bolo zneužité v zahraničí. Odhalili to kontrolóri ...

Pre používateľov služieb eGovernmentu ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V súvislosti s pripravovanou vyhláškou MIRRI SR o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej môžu niektoré úkony v rámci eGovernmentu podpisovať aj držitelia občianskych preukazov vydaných pred 20. júnom 2021, sprístupnilo ministerstvo vnút...

Finančná správa informuje o úprave úradných hodín v piatok 23.12.2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa z dôvodu úsporných opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách pristupuje v piatok 23. decembra 2022 k úprave úradných hodín na daňových úradoch. V tento deň budú fungovať len podateľne, a to v čase od 8. hodiny do ...

Odporúčania a upozornenia ministerstva vnútra k poskytovaniu služieb na úseku dokladov a dopravných evidencií

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Ministerstvo vnútra od 1. decembra začalo vydávať biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom. Len za prvých 10 dní vydávania sme prijali takmer 44-tisíc žiadostí a  konca decembra sa  záujem zrejme zvýši. Dôvodom je, že počas sviatkov pr...

Finančná správa vo VRP2 pridala podporu pre platobné terminály

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Bezplatná aplikácia Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2) na evidenciu tržieb prešla aktualizáciou.  Finančná správa neustále pracuje na jej vylepšení a najnovšie bola pridaná podpora pre platobné POS terminály SumUp. Ich použitie je možné v A...

Zamestnávatelia a SZČO: Blíži sa splatnosť odloženého poistného za december 2020, pripomíname dátum úhrady do 31. decembra 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré počas pandémie v minulosti požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad poistného za mesiac december 2020, sa blíži odložená splatnosť tohto poistného. Povinnosť jeho úrady uplynie 31. de...

Aktívnym používateľov KEP-u odporúčame výmenu OP

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa pripomína klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz (OP) bol vydaný pred 20. júnom 2021, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu končí 31. decembra 2022...

Stravné a kilometrovné od 1. januára 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

1. januára 2023 nadobúda účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zák...

Oznámenie o určení vzorov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017108/2022-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Opatrenie, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. októbra 2022 č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

Plénum odmietlo novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Osobitný režim zdanenia pre transformačné stanice a predajné stánky sa nerozšíri o ostatné objekty používané na podnikanie, ktoré nie sú stavbou podľa zákona o miestnych daniach. 

Predávajúcich na digitálnych platformách sa registrácia netýka

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od januára budúceho roka začne na Slovensku platiť novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa do slovenskej legislatívy implementovala eurosmernica DAC7. Novela prináša nové povinnosti najmä pre prevádzkovateľov d...

Občania majú záujem o biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Policajné oddelenia dokladov počas štvrtka a piatka prijali  vyše 6800 žiadostí o vydanie občianskeho preukazu. Ministerstvo vnútra začalo vydávať biometrické občianske preukazy s duálnym čipom od 1. decembra, teda o mesiac skôr oproti pôvodnému z...

Zamestnávatelia ostro kritizujú zámer na osobitné zdanenie vybraných podnikov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Asociácii priemyselných zväzov a združení (APZD), ako aj v Americkej obchodnej komore v SR (AmCham), ostro kritizujú záme...

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2023 sú už známe

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Odvody za január bude potrebné uhradiť najneskôr d...

FR SR upozorňuje na nesprávne uplatnený daňový bonus na dieťa

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Viac ako 3.000 daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus (DB) na vyživované dieťa za roky 2018, 2019 a 2020. V prípade nezrovnalostí majú do konca kalendárneho roka...

Zažila vaša spoločnosť kybernetický útok? Reakcia naň je nevyhnutná, ide o trestnú činnosť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace Zdroj: Accace

Kybernetické útoky na firmy, či ransomware sú narastajúcim globálnym problémom. Ransomware ako typ škodlivého softvéru (malware) blokuje počítačový systém či šifruje dáta v ňom zapísané. Za takto získané údaje požaduje útočník od obete výkupné, ča...

Ministerstvo vnútra je pripravené vydávať biometrické občianske preukazy už od decembra

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

O biometrický občiansky preukaz s biometrickou podobou tváre a otlačkami prstov budú môcť od decembra požiadať v EÚ aj občania Slovenska. Dôvodom je uplatňovanie európskeho nariadenia o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie, na ...

Sporitelia v II. pilieri pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti už nebudú potrebovať akceptačný list

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sporitelia v II. pilieri pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti už od budúceho roka nebudú potrebovať akceptačný list zo Sociálnej poisťovne.

Komunikovať s FR SR môžete z pohodlia domova

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

S finančnou správou môže elektronicky z pohodlia domova komunikovať ktokoľvek. Potrebné je k tomu sa len zaregistrovať na portáli finančnej správy (PFS), alebo s daňovým úradom uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní v prípade fyzických o...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.