Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Predávajúcich na digitálnych platformách sa registrácia netýka

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od januára budúceho roka začne na Slovensku platiť novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa do slovenskej legislatívy implementovala eurosmernica DAC7. Novela prináša nové povinnosti najmä pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, nie však pre samotných predávajúcich. Tým nevyplývajú zo zákona žiadne nové povinnosti. Finančná správa tiež zdôrazňuje, že digitálne platformy budú informácie o predávajúcich nahlasovať prvýkrát až v roku 2024 za rok 2023.

V médiách sa v súčasnosti objavujú nepravdivé informácie o povinnostiach vyplývajúcich z eurosmernice DAC7. Finančná správa preto pripravila sumárne informácie o povinnostiach DAC7 vrátane často kladených otázok, ktoré sú zverejnené na portáli finančnej správy. Finančná správa zdôrazňuje, že predávajúcim nevyplývajú z eurosmernice žiadne nové povinnosti. Povinnosťou osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem, či už ako fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, je platiť z týchto príjmov daň. Táto povinnosť však nie je ani nová, ani sa nijako nemení vyššie uvedenou novelou zákona.

Nesprávne uvádzaná je tiež informácia, že  z dôvodu prijatej eurosmernice DAC7 sa musí zaregistrovať každý, kto (napríklad aj jednorazovo) predá predmety osobnej spotreby na inzertných internetových stránkach. Finančná správa upozorňuje, že žiadna takáto osoba nemá povinnosť sa registrovať na portáli finančnej správy, a už vôbec nie každý mesiac.

Povinnosť registrovať sa od 01. januára 2023 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov platforiem, ktorí sú usadení v Slovenskej republike. Títo sa v SR registrovať vôbec nemusia, potrebné formuláre na splnenie oznamovacej povinnosti DAC7 im budú pridelené priamo v ich osobnej internetovej zóne po prihlásení sa na portáli finančnej správy po 1. januári 2023, resp. po 1. januári 2024, kedy budú k dispozícii základné oznamovacie formuláre DAC7. Pre tzv. „neusadených“ prevádzkovateľov platforiem, ktorí majú za určitých podmienok, definovaných v zákone, platí povinnosť zaregistrovať sa v Slovenskej republike (alebo v jednom z členských štátov EÚ).

Od 01. januára 2023 bude na portáli finančnej správy k dispozícii elektronický formulár Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI, ktorý sa podáva do 15 dní odo dňa, kedy sa takýto subjekt stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy.

Oznamujúci prevádzkovatelia platforiem budú informácie o predávajúcich prvýkrát nahlasovať v januári 2024 za rok 2023. Prijaté informácie bude finančná správa  vyhodnocovať štandardným spôsobom a v prípade nesúladu informácií (s údajmi uvádzanými v daňových priznaniach) bude vykonané miestne zisťovanie alebo daňová kontrola dane z príjmov a prípadne uložené sankcie v zmysle daňového poriadku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.