Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2013

Dodanie tovaru do iného členského štátu, preukazovanie oslobodenia

Ing. Soňa Mokrášová

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v  z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 12. 2012, sa sprísnili podmienky na preukazovanie dodania tovaru do ...

Prehľad diania v oblasti DPH na úrovni Európskej únie

Mgr. Elvíra Ungerová

V tomto vydaní prinášame informatívny prehľad diania v oblasti DPH na úrovni EÚ za ostatné mesiace. Uvádzame tiež odkazy na užitočné linky, prostredníctvom ktorých môžete nahliadnuť do súvisiacich ...

Kultúrne služby oslobodené od DPH

Ing. Dušan Dobšovič

Oslobodenie kultúrnych služieb od DPH rieši smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a v rámci slovenskej legislatívy zákon č. 222/2004 Z. z. o dani...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.