Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
9/2018

Daňové výdavky súvisiace s majetkom využívaným aj na súkromné účely

Ing. Lucia Vanková

Podnikatelia často využívajú majetok firmy aj na súkromné účely. Súčasná daňová legislatíva zvýhodňujúcim spôsobom upravuje uplatnenie výdavkov súvisiacich s takýmto majetkom do daňových výdavkov. ...

Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018

Ing. Anton Kolembus

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa zdaňuje presun majetku alebo presun podnikateľskej činnosti zo Slovenskej republiky do zahraničia (t. j. odchod zo ...

Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb v roku 2018

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v tuzemsku sa podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) vzťahuje na tuzemské zdaniteľné os...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.