Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2013

Predaj mobilných aplikácií v službe Google Play z hľadiska DPH a registrácie pre DPH

Ing. Peter Furmaník

Jednou z moderných foriem podnikania súčasnosti je programátorská činnosť vyvíjajúca mobilné aplikácie pre operačné systémy využívané v mobilných telefónoch. Častým distribučným kanálom na ich pred...

Doklady a účtovanie dodávok do Rakúska

Ing. Marián Drozd

Sme slovenská spoločnosť „A“, s. r. o., mesačný platiteľ DPH. Daňovú registráciu v iných štátoch EÚ nemáme. Získali sme prvú zákazku na dodávku hrubej stavby v Rakúsku. Máme subdodávateľskú zmluvu ...

Dodanie a nájom nehnuteľnosti oslobodené od DPH

Ing. Dušan Dobšovič

V tomto čísle časopisu pokračujem v seriáli venovanom problematike oslobodenia od dane. Článok je venovaný téme dodania a nájmu nehnuteľnosti v zmysle § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridane...

Obsah vydania

Editoriál

MF SR zverejnilo vzor kontrolného výkazu k DPH

Od začiatku budúceho roka nadobudne účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá bola Národnou radou SR schválená 17. októbra 2013. Táto novela prináša aj ďalší zásadný nástroj v boji proti daňovým únikom, a tým je kontrolný výkaz k DPH. Podľa ustanovenia § 78a novely zákona o DPH sú platitelia DPH povinní podávať kontrolný výkaz, ktorého vzor ustanoví opatrenie Ministerstva financií SR. To bude zverejnené vo Finančnom spravodajcovi po zverejnení novely zákona o DPH v Zbierke zákonov. Pre vyššiu informovanosť platiteľov DPH zverejňuje Ministerstvo financií SR už teraz definitívny vzor kontrolného výkazu, ktorý bude prílohou platného opatrenia.

Elektronické kontrolné výkazy umožnia finančnej správe prostredníctvom automatizovaného systému krížovú kontrolu daňovej povinnosti a kontrolu odpočtov. Krížovou kontrolou údajov bude možné napríklad odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody, odhaliť machinácie s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr či uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry. Kontrolný výkaz sa bude od začiatku roka 2014 predkladať finančnej správe v elektronickej podobe. Prvýkrát tak budú musieť posielať platitelia DPH tento výkaz najneskôr do 25. februára. Bude obsahovať údaje, ktoré už v súčasnosti majú podnikatelia k dispozícii v rámci svojho účtovníctva. Zavedenie kontrolných výkazov zároveň vytvára predpoklad na to, aby v budúcnosti podnikatelia nemuseli podávať daňové priznanie k DPH, urobí to za nich finančná správa.

Boj proti daňovým únikom patrí medzi priority MF SR a vlády SR. Preto vláda SR v máji 2012 schválila „Akčný plán boja proti daňovým podvodom“, ktorý obsahuje 50 konkrétnych opatrení na obmedzenie daňových podvodov a daňových únikov. Polovica z týchto opatrení už bola prijatá v priebehu rokov 2012 a 2013. Zvyšné, vrátane zavedenia elektronických kontrolných výkazov, budú postupne implementované, čím sa ešte viac zintenzívni boj proti daňovým únikom. Tento boj už prináša svoje výsledky, podarilo sa napr. zastaviť prepad efektívnej daňovej sadzby DPH.

Zdroj: Tlačový odbor MF SR

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.