Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Aktívnym používateľov KEP-u odporúčame výmenu OP

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa pripomína klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz (OP) bol vydaný pred 20. júnom 2021, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu končí 31. decembra 2022. Klienti majú dve možnosti: požiadať o vydanie nového biometrického OP alebo si po 1. januári 2023 nahrať na starý OP nový typ certifikátu, ktorý bude dostupný na základe pripravovanej vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Občianske preukazy vydáva Ministerstvo vnútra SR na všetkých oddeleniach dokladov na Slovensku.

Už začiatkom roka 2023 čakajú daňovníkov viaceré daňové povinnosti, ktoré si plnia prostredníctvom portálu finančnej správy (PFS) a potrebný je k tomu kvalifikovaný elektronický podpis. Okrem daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa v januári 2023 podáva napr. aj daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie december 2022 alebo 4. kalendárny štvrťrok 2022. S cieľom predísť možným komplikáciám pri podpisovaní pripomína finančná správa, že na konci roka 2022 vyprší platnosť certifikátov na OP vydaných do 20. júna 2021. Od tohto dátumu tak nebude možné týmito OP podpisovanie KEP-om na portáli finančnej správy.

Daňovníci majú dve možnosti. Buď si ešte do konca tohto roka vymenia občiansky preukaz a vyhnú sa tak možným obavám z nestihnutia termínov, alebo budú môcť vybrané úkony po 1. januári 2023 realizovať na základe vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v prechodnom období od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 cez alternatívu- zdokonalený elektronický podpis (ZDEP). Ten získajú buď osobne na oddelení dokladov, ale si ho na OP nahrajú z pohodlia domova pomocou internetu cez aplikáciu eID klient. Daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2022 až v marci a nesúria ich januárové termíny, odporúčame výmenu OP nakoľko ZDEP je len dočasným riešením.

Možnosť realizácie uznaného spôsobu autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí budú od 1. januára 2023 podávať colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce.

Pre účel spotrebných daní sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez PFS. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť ZDEP – tzn. bude akceptovaný iba KEP.

V prípade OP vydaných do 20. júna 2021 sa zmeny týkajú len elektronického podpisovania, ostatné digitálne funkcie zostávajú naďalej zachované, teda bude možné sa prihlasovať do Portálu finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Platnosť certifikátov v čipe občianskeho preukazu si klienti skontrolujú pomocou aplikácie eID klient (v časti „Nastavenia-Certifikáty“). Následne je potrebné požiadať o vydanie nového kvalifikovaného certifikátu buď osobne na oddelení dokladov ihneď pri prevzatí nového dokladu alebo neskôr online z domu prostredníctvom aplikácie eID klient.

Všetky informácie nájdu občania na portáli Slovensko.sk, dostupné budú sumárne informácie aj na portáli finančnej správy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.