Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Slovenskú firmu chceli zneužiť na neoprávnenú daňovú výhodu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Medzinárodná spolupráca medzi daňovými správami v rámci preverovania transakcií v členských štátoch EÚ prináša výsledky. Dôkazom toho je prípad slovenského daňového subjektu, ktorého obchodné meno bolo zneužité v zahraničí. Odhalili to kontrolóri finančnej správy, ktorí zistili, že v susednom Rakúsku došlo k pokusu zneužitím údajov slovenskej firmy získať cez ňu neoprávnené daňové výhody.

Finančná správa v danom prípade vykonávala preverovanie v rámci kontrolnej akcie zameranej na nesúlad údajov zo systému VIES a údajov z podaného daňového priznania. VIES je systém na výmenu informácií v oblasti DPH, ktorý umožňuje sledovať obchody v rámci krajín EÚ a overovať identifikačné čísla DPH, ktoré sú v nich vydávané.

Počas akcie kontrolóri zistili podozrivé aktivity. Podľa údajov z VIES systému boli pre slovenský daňový subjekt realizované dodania tovaru daňovým subjektom registrovaným v Rakúsku v období od októbra 2021 do marca 2022 vo výške viac ako 354 tis. eur, avšak bez ich vykázania v daňovom priznaní k DPH a kontrolnom výkaze DPH. Kontrolóri finančnej správy preverili vykazované transakcie, pričom bolo preukázané, že k dodaniu tovaru deklarovaného v systéme VIES slovenskému daňovému subjektu od rakúskeho daňového subjektu nedošlo. Vykázané dodania boli v celom rozsahu fiktívne a slúžili na získanie neoprávnenej daňovej výhody na strane rakúskeho daňového subjektu zneužitím údajov slovenského daňového subjektu. O zistených skutočnostiach bola informovaná rakúska daňová správa, ktorá ich ďalej využije pri výkone svojej činnosti.

Finančná správa dokáže vďaka tejto operatívnej medzinárodnej spolupráci okrem iného rýchlejšie identifikovať rizikové správanie daňových subjektov, ale napríklad aj zistiť zneužitie obchodného mena našich daňových subjektov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.