Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Opatrenie, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. októbra 2022 č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne, sa zrušuje.

§ 2

Výkaz vybraných údajov podľa § 1 sa použije poslednýkrát pri ukladaní konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne (oznámenie č. 556/2011 Z. z.) v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17995/2013-74 (oznámenie č. 378/2013 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.