Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sporitelia v II. pilieri pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti už nebudú potrebovať akceptačný list

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sporitelia v II. pilieri pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti už od budúceho roka nebudú potrebovať akceptačný list zo Sociálnej poisťovne.

S účinnosťou od 1. januára 2023 zaniká sporiteľom, ktorí majú záujem v rámci II. dôchodkového piliera prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu. Jeho predloženie dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri uzatvorení prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je v súčasnosti podmienkou na akceptáciu tohto prestupu.

Od budúceho roka táto administratívna podmienka odpadne a sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti len na základe prestupovej zmluvy. Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii týchto prestupov. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami bude totiž možný najskôr rok po vzniku prvej účasti sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov