Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Stravné a kilometrovné od 1. januára 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

1. januára 2023 nadobúda účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovuje:

Sumy stravného pre časové pásmo:

  • 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie od 1. januára 2023

V súvislosti so zmenou náhrad stravného sa s účinnosťou od 1. januára 2023 mení aj:

  • minimálna hodnota stravovacej poukážky z 4,80 eura na 5,10 eura (§ 152 ods. 4 Zákonníka práce);
  • maximálna hodnota príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca (jedno hlavné jedlo) z 3,30 eura na 3,74 eura (§ 152 ods. 3 Zákonníka práce);
  • minimálna hodnota príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca (55 % z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky) z 2,64 eura na 2,81 eura.

Zároveň sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z.z. o sumách stravného.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.