Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Cestovné náhrady


Zvýšila sa suma náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 4. apríla 2024 opatrenie č. 73/2024 Z. z. (vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18. apríla 2024), ktorým opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri praco...

Návrh zvýšenia súm základnej náhrady

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh úpravy opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Ministerstvo práce navrhuje zvýšenie stravného

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona o č. 283/2002 Z. z. cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cestovných náhradách") navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu...

Stravné a kilometrovné od 1. januára 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

1. januára 2023 nadobúda účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zák...

Pozor na zmenu výšky sumy stravného

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovuje:

Zmena súm základnej cestovnej náhrady

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 31. marca 2022 č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. mája 2022

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.