Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Návrh zvýšenia súm základnej náhrady

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh úpravy opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Účelom návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (ďalej len „návrh opatrenia“) je zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel za každý 1 km jazdy (ďalej len „sumy základnej náhrady“) ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohody so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. 

Podľa štatistických údajov za mesiac december 2023 mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel dosiahol hodnotu 105,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,0 percentuálneho boda (za základňu sa považuje mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy základnej náhrady). Sumy základnej náhrady boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách s účinnosťou od 1. júla 2023 na základe indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac február 2023. Návrhom opatrenia sa sumy základnej náhrady zvýšia nasledovne: -

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,071 eura/km na 0,075 eura/km,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,252 eura/km na 0,265 eura/km.

Sumy základnej náhrady sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na tri desatinné miesta nahor. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.