Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Hromadné prepúšťanie

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Jana Sapáková , Mgr. Paulína Šlauková Zdroj: Pracovné právo

Hromadné prepúšťanie je pracovnoprávny inštitút upravený v  § 73 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"), pod ktorým rozumieme skončenie pracovného pomeru s viacerými zamestnancami spoločnosti. Ako spôsob skončenia pracovného pomeru naraz s viacerými zamestnancami sa stáva aktuálnejší vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu.

Zákonník práce v závislosti od celkového množstva zamestnancov u daného zamestnávateľa presne vymedzuje, ktoré prepúšťanie už považuje za hromadné.

Za také sa považuje, ak zamestnávateľ v priebehu 30 dní skončí pracovný pomer s:

  1. najmenej s desiatimi zamestnancami, ak zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,
  2. najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu, ak zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,
  3. najmenej s 30 zamestnancami, ak zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.

Pracovný pomer v prípade hromadného prepúšťania možno skončiť výpoveďou z dôvodov spočívajúcich na strane zamestnávateľa uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, a to ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje alebo z dôvodu nadbytočnosti a organizačných zmien. Je potrebné zdôrazniť, že aj skončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce spadá pod hromadné prepúšťanie.

Skončenie pracovného pomeru z  dôvodov spočívajúcich v osobe zamestnanca, ako napríklad zdravotné dôvody, porušenie pracovnej disciplíny, strata predpokladov na výkon dohodnutej práce a pod., ale tiež aj skončenie pracovného pomeru na dobu určitú uplynutím tejto doby sa 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.