Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Ako môže pôvodca odpadu využiť spätný zber odpadu

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Balková Zdroj: Otázky a odpovede

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) máme ako pôvodca odpadu povinnosť minimálne 1-krát ročne odovzdať odpad, ktorý nám vznikol. Máme však na recepcii box na malé batérie a tých je iba pár kusov za rok. Odber odpadu však firmy podmieňujú minimálnym množstvom, ktorý nie sme schopní sústrediť ani za 5 rokov. Čo môžeme urobiť s malými batériami, aby sme dodržali zákon?

Ustanovenie § 14 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch uvádza, že:

„Držiteľ odpadu je povinný ... i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu, ...“

Ak by ste s istotou vedeli, že odberateľ odpadu – osoba oprávnená nakladať s odpadom podľa zákona o odpadoch odpad v konečnom dôsledku zhodnotí, mohli by ste odpad zhromažďovať ako pôvodca až 3 roky bez povolenia. Ak by ste však dostatočne odôvodnili požiadavku na dlhšie zhromažďovanie, ktorou môžu byť aj finančné náklady pri odbere menšieho množstva odpadu, vychádzajúc z argumentov odberateľov odpadov, môžete požiadať príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve (ďalej len „OŠS OH“) o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením. Uvedenú výnimku si môžete uplatniť iba ako pôv

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.