Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NIP Zdroj: NIP

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2023 Z. z. bola na rok 2024 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:

  • 750 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 4,310 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu.

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 373/2023 Z. z. boli podľa § 120 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. ustanovené aj sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2024:

  • suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:
STUPEŇSUMA MINIMÁLNEHO MZDOVÉHO NÁROKU
1 750,00 € za mesiac
2 866,00 € za mesiac
3 982,00 € za mesiac
4 1 098,00 € za mesiac
5 1 214,00 € za mesiac
6 1 330,00 € za mesiac
  • suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:
STUPEŇSUMA MINIMÁLNEHO MZDOVÉHO NÁROKU
1 4,310 eura za hodinu
2 4,977 € za hodinu
3 5,644 € za hodinu
4 6,310 € za hodinu
5 6,977 € za hodinu
6 7,644 € za hodinu


Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.