Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pozor na výšku platby poistného - SZČO s odloženým daňovým priznaním

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: redakcia

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. 7.2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za október 2023 im uplynie 8. 11.2023. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe Sociálna poisťovňa zasielala písomne na základe údajov z FR SR.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.

Vymeriavací základ pre platbu poistného sa zmenil viac ako 53 000 (53 147) SZČO s odloženým daňovým priznaním. Viac ako 18 000 (18 267) SZČO povinnosť sociálneho poistenia vznikla a viac ako 3 000 (3 186) SZČO táto povinnosť zanikla k 30. 9. 2023. Sociálna poisťovňa o týchto zmenách informovala dotknuté subjekty písomne v uplynulých dňoch.

Povinné poistenie SZČO vzniklo od 1. 10. 2023 tým fyzickým osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2022, dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 € (čiže mali príjem 7 266,01 € a viac) a zároveň mali k 1. 10. 2023 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniklo na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 266 €, povinné sociálne poistenie nevzniklo, resp. 30. 9. 2023 im povinné sociálne poistenie zaniklo.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.