Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Odvodová úľava pre potravinárov v novembri

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína subjektom, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, že Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac november je potrebné zaslať do 20. novembra 2023. Po schválení štátnej pomoci zamestnávateľ-potravinár zaplatí za november 2023 znížené poistné.

Sociálna poisťovňa poskytuje štátnu pomoc zamestnávateľom-potravinárom vo forme odvodovej úľavy za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 v súlade so zákonom o sociálnom poistení.

Ako postupuje zamestnávateľ-potravinár?

  • Zamestnávateľ-potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, predloží Sociálnej poisťovni Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ 
  • Formulár vyhlásenia je zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne
  • Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v určených lehotách.

Najbližšie termíny podávania vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci:

kalendárny mesiac lehota na podanie vyhlásenia
november 2023 od 1. novembra do 20. novembra 2023
december 2023 od 1. decembra do 10. decembra 2023
január 2024 od 1. decembra do 10. decembra 2023

Ako postupuje Sociálna poisťovňa?

Sociálna poisťovňa zverejní, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámenie o schválení/neschválení štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.

Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je, že zamestnávateľ-potravinár, predloží výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Podrobnejšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy ako aj schválená schéma štátnej pomoci sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne TUwww.socpoist.sk/potravinariBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.