Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Elektronický účet poistenca opäť ponúka viac

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už druhýkrát v tomto roku rozšírila obsah Elektronického účtu poistenca (EUP) – pribudli v ňom nové funkcionality o úrazových dávkach. Sociálna poisťovňa tak poistencom v jednotlivých životných situáciách šetrí osobné návštevy pobočky, či telefonáty a emaily. Nemusia žiadať o informácie a čakať na odpoveď – v pohodlí domova si napríklad v prípade pracovného úrazu či choroby z povolania overia, čo potrebujú. Elektronický účet poistenca majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky.

Sociálna poisťovňa dlhodobo podniká kroky na zjednodušenie komunikácie s poistencami a na transparentné sprístupnenie informácií o ich sociálnom poistení bez toho, aby jej to určovala legislatíva. Elektronizácia služieb pre klientov v podobe EUP je našou proaktívnou činnosťou a mojou osobnou prioritou, chceme im naďalej uľahčovať prístup k našim službám a reagovať na trendy digitalizácie spoločnosti,“ zdôraznil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

Aké údaje o úrazových dávkach má klient  k dispozícii?

Nové funkcionality Elektronického účtu poistenca ponúkajú poistencom viaceré informácie o jednotlivých druhoch úrazových dávok. V záložke Prehľad všetkých prijatých žiadostí sa poistenec dozvie údaje o nasledovných úrazových dávkach:

 • Úrazový príplatok (prehľad k ePN je uvedený aj v časti EUP/Nemocenské poistenie/ePN Elektronická pracovná neschopnosť)
 • Úrazová renta
 • Pozostalostná úrazová renta
 • Jednorazové vyrovnanie
 • Jednorazové odškodnenie
 • Rehabilitačné
 • Rekvalifikačné
 • Náhrada za bolesť
 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Náhrada nákladov spojených s liečením
 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Z novej záložky v EUP sa klienti dozvedia, o aký druh úrazovej dávky požiadali, dátum jej zaevidovania, spôsob výplaty dávky (bankový účet/poštová poukážka) a stav žiadosti – či je lehota na vydanie rozhodnutia predĺžená, či je konanie prerušené alebo je už dávka priznaná, nepriznaná alebo bolo konanie o nej zastavené.

Elektronický účet poistenca - screenshot

Podobne si klient v záložke Prehľad vyplatených úrazových dávok nájde aj ďalšie podrobnejšie informácie o výplate úrazových dávok. Klient si v prvom kroku zvolí rok, za ktorý si chce zobraziť všetky vyplatené úrazové dávky a EUP mu vygeneruje ich prehľad za zvolené obdobie. Na výber má v zobrazení posledných 10 rokov – k dispozícii je označenie všetkých 10 rokov alebo zobrazenie jednotlivo po rokoch. Zobrazia sa mu nasledovné údaje:

 • Druh dávky
 • Dátum začiatku
 • Dátum konca
 • Vyplatená suma v eurách
 • Dátum výplaty/ úhrady

Informácie z EUP o úrazových dávkach si môže klient vytlačiť. Tento dokument je informatívny a neslúži na právne účely, k jednotlivým dávkam mu Sociálna poisťovňa vždy osobitne posiela aj rozhodnutie.

Podrobné informácie o podmienkach nároku na jednotlivé úrazové dávky sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: Úrazové poistenie

Sociálna poisťovňa vyplatila v období január-september 2023 takmer 87-tisíc (86 961) dávok z úrazového poistenia v celkovej výške viac ako 43 miliónov (43 226 194,56) eur. Priemerne mesačne vyplatila 9 662 dávok.

Screenshot - Elektronický účet poistenca

Rozšírený EUP zvyšuje prehľad informácií o sociálnom poistení

V EUP  má klient k dispozícii komplexný prehľad o svojom sociálnom poistení – všetky informácie, ktoré o ňom Sociálna poisťovňa eviduje a v prípade prípravy na dôchodok aj obdobia, ktoré nemá evidované a môže si ich doplniť. Okrem najnovšieho balíku informácií o úrazových dávkach obsahuje EUP službu elektronickej PN (ePN) pre poistencov, ďalej sú to informácie o nemocenských dávkach, dôchodkových dávkach a príprave na dôchodok a tiež údaje o konaní a výplate dávky v nezamestnanosti.

Elektronický účet poistenca - screenshot

Aktivujte si svoj EUP ešte dnes

Sociálna poisťovňa pripomína klientom, že svoj Elektronický účet poistenca majú zriadený automaticky a jeho využívanie je bezplatné. Stačí si k nemu aktivovať prístup buď osobne v pobočke alebo bez návštevy pobočky, prostredníctvom portálu slovensko.sk s využitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_351916


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.