Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

2 % z dane aj tento rok pomohli tretiemu sektoru

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali podiel zo svojich zaplatených daní, známy ako 2 %, aj tento rok státisíce fyzických a právnických osôb. Finančná správa na ich účty poslala už takmer 94 miliónov eur, suma v porovnaní s predošlým rokom vzrástla o milióny. 

Finančná správa spracovala už viac ako 980.000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia dostali doposiaľ spolu takmer 94 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast o približne 12 miliónov eur.  V porovnateľnom období minulého roka darovalo podiel zo zaplatených daní (za zdaňovacie obdobie rok 2021) 930.041 daňovníkov, ktorí prijímateľom poukázali 82,68 milióna eur.

Keďže finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní vyhlásení, ktoré sú súčasťou daňových priznaní s predĺženou lehotou na podanie, suma sa bude ešte do konca roka zvyšovať. Možnosť darovať 2 % zo svojich daní totiž mali aj daňovníci, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca septembra 2023.

Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR. Tento zoznam je verejne dostupný na internetovej stránke www.notar.sk ako aj na portáli finančnej správy. V tomto roku je registrovaných  18.363 subjektov.

Kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejňuje finančná správa vždy do konca januára. Počas januára zároveň zasiela finančná správa neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.