Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Doklady potrebné k žiadosti o povolenie odkladu dane alebo platenia dane v splátkach

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Finančná správa SR od spoločnosti požaduje predloženie účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za tri kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti na odklad platenia dane? Ktorých dokladov sa týka táto požiadavka? Sú to napríklad úverové zmluvy, pôžičky spoločnosti a vyčíslenie súvisiacich úrokových nákladov?

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.

Finančné riaditeľstvo podmienilo odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, ak je splnená as

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).