Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Splatnosť poistného do Sociálnej poisťovne sa môže odložiť aj za mesiac február 2021

Kategória: Z praxe Autor/i: doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

V súvislosti so zákonným sociálnym poistením bolo umožnené, na základe nariadení vlády SR v roku 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, požiadať o odpustenie splatných odvodov za mesiac apríl 2020 a o odklad splatnosti odvodov za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020, január 2021.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu s týmto ochorením, vláda SR nástroj úľavy podnikateľom využíva aj v roku 2021. Vždy však ide o jednorazové nariadenie, ktoré sa vzťahuje na odklad splatnosti poistného za konkrétny mesiac a ktorým sa vždy dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v z. n. p.

Nariadenie vlády SR č. 89/2021 Z. z., z 24. februára 2021, ktoré v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február 2021 do 30. júna 2021, za predpokladu splnenia zákonom a nariadením stanovených podmienok, nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov, t. j. 26. februára 2021 (https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia-a-szco--mate-novu-moznost-odkladu-splatnosti-poistneho-za-februar-2021/48411s69340c).

Dňa 29. januára 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 31/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v z. n. p. a ktoré umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2021.

Splatnosť odloženého poistného za marec 2020, máj 2020, jún 2020 a júl 2020 sa v decembri 2020 nanovo predĺžila, a to do 30. júna 2021. Dňa 17. decembra 2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 380/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády SR č. 172/2020 Z. z. a nariadenia vlády č. 196/2020 Z. z., ktoré umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie aj za mesiac december 2020.

Zhrnutie aktuálnych termínov odkladov splatnosti zákonného sociálneho poistenia:

Poistné za mesiac Pôvodná splatnosť Prvá posunutá splatnosť Posunutá splatnosť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.