Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

POS terminály u daňových exekútorov fungujú

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich daňových exekútorov POS terminálmi. Občania tak rýchlejšie dokážu vyrovnať svoje podlžnosti. Podmienkou pre úhradu nedoplatku takýmto spôsobom je celková evidovaná výška nedoplatku presahujúca 170 eur. Samotná výška úhrady môže byť samozrejme aj nižšia, tzn. pod touto hranicou. Ku koncu mája tohto roka bolo touto formou úhrady zrealizovaných 320 platieb v celkovej sume 304 767 eur.

Vzniknutý daňový nedoplatok je od januára 2023 možné uhradiť komfortnejšie aj platobnou kartou. Finančná správa pre daňových exekútorov zabezpečila celkovo 36 kusov POS terminálov pre celé Slovensko a zaznamenáva nárast úhrad touto formou. Za mesiace apríl a máj 20223 bolo prostredníctvom POS terminálov zrealizovaných 158 platieb, čo predstavuje nárast oproti prvému štvrťroku o približne 144 %. Celková uhradená suma bola 179 903 eur.

POS terminály sú dostupné na týchto daňových úradoch a vybraných pobočkách daňových úradov:

  • Daňový úrad Banská Bystrica: Banská Bystrica (Nová ulica), Rimavská Sobota
  • Daňový úrad Bratislava: Bratislava ( Radlinského)
  • Daňový úrad Košice: Košice (Železničná), Trebišov, Michalovce, Spišská Nová Ves
  • Daňový úrad Nitra: Nitra (Coboriho), Nové Zámky, Levice, Topoľčany
  • Daňový úrad Prešov: Prešov (Hurbanistov), Poprad, Bardejov, Vranov nad Topľou, Humenné
  • Daňový úrad Trenčín: Trenčín (K dolnej stanici), Nové mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Prievidza, Partizánske
  • Daňový úrad Trnava: Trnava (Hlboká)
  • Daňový úrad Žilina: Žilina (Janka Kráľa), Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš

Daňový dlžník môže uhradiť nedoplatok platobnou kartou napr. akonáhle zistí, že mu bol zo strany daňového úradu zablokovaný účet v banke, po doručení daňovej exekučnej výzvy, pri prerokovaní nedoplatku na daňovom úrade s príslušným exekútorom, či priamo počas návštevy prevádzky daňovým exekútorom. Stačí použiť platobnú kartu a dlžnú sumu zaplatiť.

Finančná správa upozorňuje, že úhrada platobnou kartou nie je možná v prípade, ak ešte nedoplatok nevznikol, ani v prípade, ak celkový nedoplatok dotknutého dlžníka v úhrne nepresiahol výšku 170 eur a ešte nebol odstúpený na vymáhanie. V týchto prípadoch je daňový subjekt povinný postupovať podľa inštrukcií zverejnených na portáli finančnej správy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.