Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa má pre svojich klientov novinku. Od 1. januára tohto roka funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ)  pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Ide o ďalšie nové proklientske opatrenie finančnej správy, ktorým sa zníži administratívne zaťaženie pre daňové subjekty.

Od 01. januára 2023 finančná správa na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registračný proces, a to registráciu z úradnej moci. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie, účinným od 01. januára 2023, zo zdrojových registrov - z Obchodného registra a Živnostenského registra.

Registrácia z úradnej moci predstavuje významný posun v proklientskom prístupe k daňovým subjektom.  Pre podnikateľov zapísaných v registri RPO na základe údajov z Obchodného registra alebo Živnostenského registra sa ruší povinnosť podať  žiadosť o registráciu na daň z príjmu daňovému úradu v papierovej, alebo elektronickej podobe. Pre daňové subjekty to znamená zníženie administratívnej záťaže a úsporu času.

Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto daňovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti. Daňový úrad týmto daňovým subjektom automaticky zašle elektronický úradný dokument - rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.