Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Podnikatelia motoristi, nezabudnite na povinnosť!

Kategória: Spravodajstvo

Podľa zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o dani z motorových vozidiel") predmetom dane je vozidlo zákonom vymedzenej kategórie vozidiel, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. Povinnosťou daňovníkov je podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane.

Na portáli uverejňujeme aj príklad na vyplnenie daňového priznania. 

Súčasťou príkladu je aj vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ktoré sa za rok 2023 podáva v obligatórnej lehote, a to po ukončení zdaňovacieho obdobia (ročného), t.j. do 
31.1.2024.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.