Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pravidlá vývozu osobných automobilov na Ukrajinu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V prípade vývozu osobných automobilov na prevozných značkách na Ukrajinu je potrebné podať colné vyhlásenie (CV). V prípade občanov ukrajinskej národnosti je možné celý proces urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, ktorá môže podať CV na základe splnomocnenia.

Finančná správa v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine dáva do pozornosti, že  vývozy osobných automobilov na prevozných značkách nespadajú podľa Ženevských dohovorov pod humanitárnu pomoc a okrem toho je potrebné podať elektronické colné vyhlásenie (CV). V prípade, ak čistá hmotnosť vozidla nepresahuje 1 000 kilogramov alebo hodnotu 1 000 eur možné je podať aj ústne CV priamo na hraničnom priechode. Platí to pre fyzické aj právnické osoby.

V prípade, ak auto vyváža osoba, ktorá nie je usadená na colnom území Európskej únie (EÚ), nemôže byť uvedená v CV ako vývozca a taktiež nemôže vystupovať v colnom konaní ako deklarant. Platí to najmä v prípade občanov ukrajinskej národnosti vzhľadom na to, že Ukrajina nie je členom EÚ a je stále považovaná za tretiu krajinu. Môže však nastať aj prípad, keď by mohla byť vývozcom aj osoba usadená na colnom území EÚ (napr. občan EÚ), ktorá  auto Ukrajincovi predala. V takomto prípade je však tiež potrebné podať príslušné CV.

Celý proces podania CV je možné urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, aby na základe splnomocnenia urobila tento úkon za osobu (občana ukrajinskej národnosti), ktorá chce auto na Ukrajinu vyviezť a v CV vystupovala ako vývozca. S cieľom vyhnúť sa komplikáciám priamo na hraničnom priechode finančná správa odporúča podať elektronické CV na vnútrozemskej pobočke colného úradu. Ak sa CV nepodá na vnútrozemskej pobočke colného úradu, je možnosť podať predbežné CV  o výstupe priamo na hraničnom priechode za splnenia rovnakých podmienok na vývozcu a deklaranta ako je uvedené vyššie. Priamo na hraničnom priechode sa dá okrem predbežného CV podať aj vývozné CV v prípade, ak hodnota dopravného prostriedku nepresiahne 3000 eur.

Ak CV bude podávať osoba usadená na colnom území EÚ ako vývozca, môže tak urobiť sama (ak má zriadenú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi na podávanie colných vyhlásení) alebo môže na to splnomocniť inú osobu (napr. špedičnú organizáciu).

Finančná správa situáciu na hraničných priechodoch neustále monitoruje a v prípade potreby operatívne prijíma nevyhnutné opatrenia pre posilnenie výkonu služby. Priepustnosť hraničného priechodu je však daná viacerými faktormi, napr. technickým a technologickým zabezpečením, priestorovou kapacitou ale aj infraštruktúrou priechodu. V súčasnosti neplánuje FS zriadiť samostatný oddelený pruh na vývoz súkromných automobilov na Ukrajinu. 

Od 11. apríla tohto roka do 27. apríla tohto roka priemerne za deň cez hraničný priechod Ubľa a Vyšné Nemecké bolo na Ukrajinu na vývozných značkách krajín Európskej únie (vrátane slovenských) vyvezených priemerne približne 84 automobilov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.