Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Od 1. apríla - zvýšenie sadzby spotrebnej dane na alkoholický nápoj (liehu)

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. apríla 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou sa zvyšuje sadza spotrebnej dane na lieh o 30 %. V súčasnosti platná základná sadzba spotrebnej dane 1 080 € na hektoliter 100 % alkoholu tak po novom bude 1 404 €.

Na základe novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov sa s účinnosťou od 1. apríla 2023 mení sadzba spotrebnej dane na lieh. Súčasná základná sadzba spotrebnej dane 1 080 € na hl a. (hektoliter 100 % alkoholu) sa od ďalšieho mesiaca zvýši na 1 404 € na hl a. Finančná správa o zvýšení sadzby spotrebnej dane na lieh a jej vplyve na výpočet, napr. zábezpeky na daň, informovala dotknuté daňové subjekty zaslaním softwarningovej správy. Všetky dôležité informácie k úprave sadzieb spotrebnej dane sú zverejnené na portáli finančnej správy.

V minulom roku finančná správa vybrala spotrebnú daň z liehu v celkovej výške 235 886 997,05 € vrátane spotrebnej dane z liehu vyrobeného v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia, čo predstavuje sumu 10 814 963, 91 €. K 31. decembru 2022 bolo registrovaných 257 prevádzkovateľov liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a evidovaných 52 súkromných výrobcov destilátu.

Finančná správa si uvedomuje, že zvyšovanie daní môže potencionálne spôsobiť nárast prípadov protiprávneho konania s cieľom obchádzania príslušných daňových povinností. Intenzívne vykonáva kontroly zamerané na preukázanie legálneho nadobudnutia liehu vrátane jeho zdanenia v súlade s platnou legislatívou. V prípade, ak vznikne podozrenie zo spáchania trestného činu, colný úrad odstupuje tieto zistenia Kriminálnemu úradu finančnej správy. Ten sa, rovnako ako colné úrady, v rámci svojich kompetencií venuje výkonu operatívno-pátracej činnosti a vyšetrovaniu aj v oblasti nepovolenej výroby liehu a v týchto činnostiach bude aj naďalej pokračovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.