Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Finančná správa vrátila preplatky na daniach

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa spracovala 420.391 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 463.565.484 eur budú daňovníkom poukázané v zákonnom stanovenej lehote do 10. mája tohto roka.

Finančná správa v uplynulých týždňoch postupne spracovávala žiadosti o vrátenie preplatkov na daniach a vyplatenie daňových bonusov. Vybavila vyše 420- tisíc žiadostí a splnila tak zákonom stanovenú lehotu na vrátenie finančných prostriedkov v sume 463.565.484 eur do dnešného dňa 10. mája 2023, pričom  87,09 milióna eur z tejto sumy predstavoval vyplatený daňový bonus na dieťa a 1,1 milióna eur tvoril daňový bonus na zaplatené úroky a 375 miliónov eur preplatky na dani.

Preplatok vzniká daňovníkovi vtedy, ak platené preddavky na daň počas roka boli vyššie, ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená podaním daňového priznania. Preplatok môžu mať napríklad študenti, dôchodcovia či ľudia, ktorí boli časť roka nezamestnaní alebo poberali materské príspevky, kedy aj ich zaplatené preddavky počas roka boli napokon vyššie, ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená v daňovom priznaní. U fyzických osôb tiež môže preplatok vzniknúť uplatnením rôznych nezdaniteľných častí či daňových bonusov. 

U zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane, je vzniknutý preplatok vyplatený zamestnancovi priamo od zamestnávateľa. Tým, ktorí si podávajú daňové priznanie, vypláca preplatok na dani daňový úrad. 

U fyzických osôb môže vzniknúť preplatok na dani z príjmov, ale aj nárok na vyplatenie daňového bonusu na vyživované dieťa a na vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky. 

V prípade, ak boli zistené nedostatky v podaných daňových priznaniach, daňovníkom bola zaslaná výzva na ich odstránenie a v takom prípade sa preruší lehota na vrátenie preplatku, resp. daňového bonusu, a správca dane v konaní pokračuje až po odstránení týchto nedostatkov.

Daňové úrady postupne spracovávajú na základe podaných daňových priznaní aj Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ako aj podané samostatné dokumenty Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane po splnení podmienok na účet prijímateľa na základe daňových priznaní do 30.6.2023 a samostatných vyhlásení do 31. júla 2023.

Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a daňovníci ho môžu nájsť na internetovej stránke www.notar.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.