Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Predpis, ktorý nadobudol účinnosť - zákon č. 105/2024 Z. z.

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

Vláda SR predstavuje návrh zákona na zmenu a doplnenie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a ďalších relevantných zákonov s cieľom zapracovať nové požiadavky vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464, známej ako CSRD smernica. Táto smernica sa zameriava na rozšírenie zverejňovania informácií o udržateľnosti pre vybrané účtovné jednotky, vrátane zavedenia európskych štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS), povinnosti používania jednotného elektronického formátu výročných správ a zahrnutie externého uistenia týchto informácií nezávislou stranou. Zmeny sa tiež dotýkajú prispôsobenia registra účtovných závierok, znižovania administratívnej záťaže a úpravy veľkostných kritérií pre ekonomické subjekty, čím reaguje na rastúci dopyt po transparentnosti a spoľahlivosti v oblasti udržateľnosti podnikov. Návrh má rôzny vplyv na podnikateľské prostredie, rozpočet verejnej správy a informatizáciu spoločnosti, zatiaľ čo sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana, životné prostredie, manželstvo, rodičovstvo a rodinu sú označené za neužitočné. Návrh je v súlade s ústavným rámcom Slovenskej republiky a právom Európskej únie.

Zákon č. 105/2024 Z.z.

z 24. apríla 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.