Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Turóciová

Počet článkov autora: 5


Nepeňažný vklad z hľadiska dane z pridanej hodnoty (II.)

V septembrovom čísle časopisu DPH v praxi sme uverejnili prvú časť článku o nepeňažnom vklade z hľadiska dane z pridanej hodnoty. V tomto čísle prinášame jeho pokračovanie.

Nepeňažný vklad z hľadiska dane z pridanej hodnoty (I.)

Vklady do spoločnosti sa uskutočňujú peňažnou a nepeňažnou formou. V článku sa zameriame na vysvetlenie nepeňažných vkladov do spoločnosti z hľadiska dane z pridanej hodnoty.

Stravovanie zamestnancov z hľadiska účtovania a uplatňovania zákona o DPH

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. V článku sa zameriame na problematiku stravovania zamestnancov v súvislosti s je...

Nadobudnutie tovaru z Českej republiky

Český dodávateľ z Prahy (firma A) predá tovar slovenskej s. r. o. (firma B). Obe firmy sú vo svojich krajinách zaregistrované ako platitelia DPH. Tovar na územie SR prepraví vlastným dopravným prostriedkom český dodávateľ (firma A). Neprepraví ho ...

Zmeny zákona o DPH a ich vplyv na účtovanie

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“ (zákon č. 246/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré záko...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.