Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Nová povinnosť v zápise údajov do Obchodného registra

Kategória: Z praxe Autor/i: Marian Dzuroška, KPMG Zdroj: KPMG

Fyzické aj právnické osoby musia rozšíriť škálu poskytnutých údajov v Obchodnom registri SR. Vyplýva to z novelizovanej právnej úpravy, ktorej súhrn sme pre Vás pripravili.

Podľa novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ZOR) účinnej od 01.10.2020 majú obchodné spoločnosti povinnosť zapísať do Obchodného registra SR (OR SR) chýbajúce identifikačné údaje najmä týchto osôb:

  1. štatutárneho orgánu/ člena štatutárneho orgánu,
  2. prokuristu,
  3. spoločníka,
  4. jediného akcionára,
  5. člena dozornej rady,
  6. vedúceho organizačnej zložky podniku,
  7. vedúceho podniku zahraničnej právnickej osoby,
  8. likvidátora,
  9. správcu na výkon nútenej správy.

Pri fyzickej osobe sa zapisuje rodné číslo alebo iný identifikačný údaj pri cudzincoch. Pri právnickej osobe je potrebné do OR SR zapísať jej identifikačné číslo, ak je pridelené.

Identifikačné údaje nebudú verejne sprístupnené, zapisujú sa len do neverejnej časti OR SR.

Povinnosť zapísať identifikačné údaje do OR SR si musí splniť štatutárny orgán najneskôr do 30.09.2022, inak mu môže byť uložená pokuta do 3 310 EUR.

Žiadna iná zmena údajov nebude v OR SR zapísaná dovtedy, kým sa v OR SR nevykoná zápis chýbajúcich identifikačných údajov.

Návrh na zápis identifikačných údajov do ORSR sa podáva iba elektronicky. V súčasnosti je návrh na zápis identifikačných údajov spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 33 EUR, avšak tento poplatok má byť zrušený.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).