Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Nová povinnosť v zápise údajov do Obchodného registra

Kategória: Články Autor/i: Marian Dzuroška, KPMG Zdroj: KPMG

Fyzické aj právnické osoby musia rozšíriť škálu poskytnutých údajov v Obchodnom registri SR. Vyplýva to z novelizovanej právnej úpravy, ktorej súhrn sme pre Vás pripravili.

Podľa novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ZOR) účinnej od 01.10.2020 majú obchodné spoločnosti povinnosť zapísať do Obchodného registra SR (OR SR) chýbajúce identifikačné údaje najmä týchto osôb:

  1. štatutárneho orgánu/ člena štatutárneho orgánu,
  2. prokuristu,
  3. spoločníka,
  4. jediného akcionára,
  5. člena dozornej rady,
  6. vedúceho organizačnej zložky podniku,
  7. vedúceho podniku zahraničnej právnickej osoby,
  8. likvidátora,
  9. správcu na výkon nútenej správy.

Pri fyzickej osobe sa zapisuje rodné číslo alebo iný identifikačný údaj pri cudzincoch. Pri právnickej osobe je potrebné do OR SR zapísať jej identifikačné číslo, ak je pridelené.

Identifikačné údaje nebudú verejne sprístupnené, zapisujú sa len do neverejnej časti OR SR.

Povinnosť zapísať identifikačné údaje do OR SR si musí splniť štatutárny orgán najneskôr do 30.09.2022, inak mu môže byť uložená pokuta do 3 310 EUR.

Žiadna iná zmena údajov nebude v OR SR zapísaná dovtedy, kým sa v OR SR nevykoná zápis chýbajúcich identifikačných údajov.

Návrh na zápis identifikačných údajov do ORSR sa podáva iba elektronicky. V súčasnosti je návrh na zápis identifikačných údajov spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 33 EUR, avšak tento poplatok má byť zrušený.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Novela zákona o cenách obmedzí používanie drobných mincí

Tlačový odbor MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR novelu zákona o cenách. Cieľom návrhu je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní pritom došlo k zmene. Na základe zásadnej pripomienky Národnej banky Slovenska sa mení „možnosť“ zaokrúhľovať na „povinnosť“ zaokrúhľovať z dôvodu významnejšieho obmedzenia používania týchto mincí.