Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Oslobodenie od DPH pri finančných službách na základe subparticipačnej dohody

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, k.s.,Petra Mihalíková, Tax Consultant

V rozsudku C-250/21 zo 6. októbra 2022 sa ESD zaoberal otázkou, či je možné považovať služby poskytované Fondom O na základe tzv. subparticipačnej dohody s bankou, prípadne iným investičným fondom, za činnosti spočívajúce v poskytovaní úverov, ktoré sú v súlade s článkom 135 EÚ Smernice o DPH oslobodené od dane (§ 38 zákona o DPH).

Okolnosti prípadu

Rozsudok sa týka Fondu O (subparticipant), ktorý plánoval uzatvárať dohody s bankami alebo inými investičnými fondmi (pôvodca). Na základe tejto dohody sa pôvodca zaviazal previesť na subparticipanta všetky výnosy z pohľadávok za zmluvne dohodnutú finančnú čiastku (vyššiu ako bola samotná hodnota pohľadávok). Príjmy z pohľadávky zostali zahrnuté v aktívach pôvodcu. Rozdiel medzi finančnou čiastkou vyplatenou pôvodcovi a sumou, ktorú počas trvania dohody získal subparticipant, predstavoval jeho odmenu. Mechanizmus subparticipácie tak plní funkciu úverového nástroja a funkciu krytia rizika.

Fond O požiadal poľského ministra financií o záväzné daňové stanovisko, s cieľom potvrdiť oslobodenie od DPH pre poskytované služby buď ako poskytovanie úverov, alebo finančných záruk. Minist

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov. Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.