Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Nehnuteľnosť vyradená z obchodného majetku

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Daňovník – fyzická osoba vlastní byt 10 rokov, ktorý využíva na prenájom (§ 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“). Túto nehnuteľnosť má zaradenú v obchodnom majetku. Keďže bola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku, bez ohľadu na to, ako dlho je daňovník jej vlastníkom, príjem z jej predaja by bol oslobodený až po uplynutí 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku. K 31. 12. 2014 je vyhotovené prehlásenie, v ktorom fyzická osoba prehlasuje, že byt z obchodného majetku týmto dátumom vyradila. Dňom vyradenia majetku z obchodného majetku sa na účely ZDP rozumie deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval o majetku v účtovníctve, alebo uvádzal v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP. V júli 2020 chcela fyzická osoba nehnuteľnosť predať a vtedy zistila, že nehnuteľnosť podľa daňovej evidencie (a daňových priznaní z predošlých rokov 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) je stále súčasťou obchodného majetku. Fyzická osoba nevedela, prečo uvedené prehlásenie bývalý účtovník nezohľadnil pri vyhotovovaní daňového priznania za uvedené roky.

Bolo by riešením podľa § 16 ods. 2 a 3 zákona č. 563/009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) podať dodatočné daňové priznania za uvedené roky (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)?

Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) dňom vyradenia majetku z obchodného majetku daňovníka sa rozumie deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval majetok v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii podľa § 6 ods. 11.

V danom prípade je evide

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.