Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Colný kódex Únie

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa stanovuje, že každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočniť s využitím techník elektronického spracovania údajov. V článku 280 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa ustanovuje, že Komisia vypracuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov (ďalej len „pracovný program“).

Pracovný program obsahuje zoznam elektronických systémov stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013, príslušných článkov stanovujúcich uvedené systémy a dátumov, ku ktorým by mali byť funkčné.

Pracovný program sa pravidelne aktualizuje s cieľom zaistiť, aby zodpovedal vývoju vo vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 952/2013 Z. z. a aby s ním bol v súlade, a zohľadniť skutočný pokrok pri príprave a vývoji elektronických systémov. Osobitne to platí na dostupnosť spoločne dohodnutých špecifikácií a zavádzanie elektronických systémov do prevádzky v praxi.

Táto časť portálu je rozdelená na jednotlivé projekty, ktoré vznikli na základe nariadenia (EÚ) č. 952/2013:


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).